8:30 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

88102518

تماس برای مشاوره رایگان

اینستاگرام

آپارات

 

دوربین های تحت شبکه پاناسونیک

ایمن سازان پیشرو > دوربین های تحت شبکه پاناسونیک

دوربین های اسپیدام

WV-X6531NS

دوربین اسپید دام

WV-S6532LNS

دوربین اسپید دام

WV-S6532LN

دوربین اسپید دام

دوربین های سنسور چندگانه

WV-S8574L

WV-S8574L

دوربین با سنسور چندگانه
WV-X86531-Z2-1

WV-X86531-Z2-1

دوربین با سنسور چندگانه

WV-X8570N

دوربین با سنسور چندگانه
WV-S8574LG

WV-S8574LG

دوربین با سنسور چندگانه
WV-X86531-Z2

wv-x86531-z2

دوربین با سنسور چندگانه
WV-U85402-V2L1

wv-u85402-v2l1

دوربین با سنسور چندگانه

WV-S8531N

دوربین با سنسور چندگانه
WV-S85702-F3L1

WV-S85702-F3L1

دوربین با سنسور چندگانه

WV-X8571N

دوربین با سنسور چندگانه

دوربین های دام با لنز ثابت

دوربین مداربسته پاناسونیک WV-X2571LN

WV-X2571LN

دوربین دام با لنز ثابت
دوربین مداربسته WV-X2551LN پاناسونیک

WV-X2551LN

دوربین دام با لنز ثابت
دوربین مداربسته پاناسونیک WV-X2271L

WV-X2271L

دوربین دام با لنز ثابت
دوربین مداربسته WV-X2251L پاناسونیک

WV-X2551L

دوربین دام با لنز ثابت
دوربین متحرک تحت شبکه پاناسونیک WV-SFV781L

WV-SFV781L

دوربین متحرک دام

دوربین های دام فشرده

WV-S3532LM

ویژه‌ی درون وسایل نقلیه
WV-S3531L

WV-S3531L

ویژه‌ی درون وسایل نقلیه
WV-S3512LM

WV-S3512LM

ویژه‌ی درون وسایل نقلیه

WV-S3511L

ویژه‌ی درون وسایل نقلیه

WV-S3111L

ویژه‌ی درون وسایل نقلیه

دوربین های بولت

دوربین های باکس با لنز ثابت

دوربین های فیش آی 360 درجه

EnglishIran