8:30 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

88102518

تماس برای مشاوره رایگان

اینستاگرام

تلگرام

 

نرم افزار مدیریت تصویر

ایمن سازان پیشرو > نرم افزار مدیریت تصویر

WV-ASM300

نرم افزار مدیریت تصویر

WV-ASM200

نرم افزار مدیریت تصویر

WV-ASF900

نرم افزار تشخیص چهره

WV-ASE905

نرم افزارتوسعه دهنده جهت تصاویر4K

WV-ASE902

نرم افزار توسعه دهنده مانیتور جهت تشخیص چهره

WV-ASE901

نرم افزار توسعه دهنده جهت اتصال به اعلام حریق

WV-ASE231

نرم افزار توسعه دهنده جهت اتصال تشخیص چهره

WV-ASE205

نرم افزار توسعه دهنده جهت افزایش وضوح تصاویر

WV-ASE204

نرم افزارتوسعه دهنده جهت تعریف دکودر

WV-ASE203

نرم افزارتوسعه دهنده جهت استفاده از حداکثر امکانات نرم افزار

WV-ASE202

نرم افزار توسعه دهنده جهت اضافه نمودن مانیتور

WV-ASE201

نرم افزار توسعه دهنده جهت اتصال کیبورد و استفاده از چند مانیتور
EnglishIran