8:30 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

88102518

تماس برای مشاوره رایگان

اینستاگرام

آپارات

 

سیستم ضبط تصاویر ژئوویژن

ایمن سازان پیشرو > سیستم ضبط تصاویر ژئوویژن

سرور ديسپاچ ژئوويژن

سیستم ضبط تصاویر

3U, 16 / 8-Bay

سیستم ضبط تصاویر

DVR V5 - 3U, 16 / 8-Bay

سرور ضبط ژئوویژن

NVR V5 - 3U, 16 / 8-Bay

سرور ضبط ژئوویژن

NVR Lite V2

سیستم ذخیره سازی

NVR System Lite

سیستم ذخیره سازی

4U, 20-Bay

سرور ضبط ژئوویژن

3U, 16 / 8-Bay

سرور ضبط ژئوویژن

NVR V5 - 4U, 20-Bay

سرور ضبط ژئوویژن

DVR V5 - 4U, 20-Bay

سرور ضبط ژئوویژن

GV-SNVR1600

سیستم ضبط تصاویر

سیستم ذخیره سازی ژئوویژن

سیستم ضبط تصاویر

V2- 4U, 24-Bay

سیستم ضبط تصاویر

4U, 24-Bay

سیستم گسترش ژئوویژن

V5 - 3U, 16 / 8-Bay

سیستم هات سوآپ

Tower NVR V2

سیستم ضبط تصاویر

GV-SNVR0411

سیستم ضبط تصاویر

VMS V5- 3U, 16/8-Bay

سیستم هات سوآپ

VMS V5- 4U, 20-Bay

سیستم ضبط تصاویر

V5 - 4U, 20Bay

سیستم هات سوآپ
EnglishIran