8:30 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

88102518

تماس برای مشاوره رایگان

اینستاگرام

آپارات

 

نرم افزار مدیریت تصاویر ژئوویژن

ایمن سازان پیشرو > نرم افزار مدیریت تصاویر ژئوویژن

نرم افزارهای مدیریت تصویر ژئوویژن

نرم افزار مدیریت تصویر ژئوویژن
Access for iOS
نرم افزار مدیریت تصویر ژئوویژن
AccessForAndroid
نرم افزار GV-Face ژئوویژن برای
نرم افزار مدیریت تصویر ژئوویژن
Face for iOS
نرم افزار GV-Face ژئوویژن برای
نرم افزار مدیریت تصویر ژئوویژن
Face for Android
نرم افزار سرور رداندنت ژئوویژن
Redundant Server
نرم افزار مدیریت تصویر ژئوویژن
GV-AI Server
نرم افزار مدیریت تصویر ژئوویژن
GV-AI FR
نرم افزار مدیریت تصویر ژئوویژن
Live Streaming
GV-CMS
نرم افزارمدیریت محتوی ژئوویژن
GV-CMS Lite
GV-CMS
ایستگاه نظارت مرکزی ژئوویژن
GV-CMS
نرم افزار مرکز پشتیبانی ژئوویژن Backup Center
نرم افزار بک آپ گیری ژئوویژن
Backup Center
نرم افزار مدیریت تصویر ژئوویژن
نرم افزار مدیریت تصویر ژئوویژن
GV-VMS
نرم افزار ضبط ویدیویی ژئوویژن
GV-NVR
نرم افزار مرکزی ژئوویژن Center V2 Pro
نرم افزار مرکزی ژئوویژن
Center V2 Pro
Recording Server
نرم افزار ضبط ژئوویژن
Recording Server
نرم افزار گزارش دهی وب ژئوویژن
نرم افزار گزارش دهی وب ژئوویژن
GV-Web Report
نرم افزار دیوار ویدئویی ژئوویژن
Video Wall
GV-Mobile Server
نرم افزار سرور موبايل ژئوويژن
GV-Mobile Server
نرم افزار ضبط هايبريد ژئوويژن
نرم افزار ضبط هايبريد ژئوويژن
GV-Hybrid DVR
نرم افزار ضبط ديجيتال ژئوويژن
نرم افزار ضبط ديجيتال ژئوويژن
GV-DVR
نرم افزار پایش رخداد ژئوویژن
نرم افزار پایش رخداد ژئوویژن
Vital Sign Monitor
Video Gateway
نرم افزار رابط ویدئویی ژئوویژن
Video Gateway
نرم افزار مرکز کنترل ژئوویژن
نرم افزار مرکز کنترل ژئوویژن
Control Center
GV-GIS
سیستم اطلاعات جغرافیایی ژئوویژن
GV-GIS
نرم افزار سرور ديسپاچ ژئوويژن
نرم افزار سرور ديسپاچ ژئوويژن
Dispatch Server
سیستم ارسال پیام پایانه فروش ژئوویژن
سیستم ارسال پیام پایانه فروش
POS Text Sender
نرم افزار گزارشدهی مرکزی ژئوویژن
نرم افزار گزارشدهی مرکزی ژئوویژن
GV-Center V2
نرم افزار کنترل دسترسی ژئوویژن
نرم افزار کنترل دسترسی ژئوویژن
ASManager
سیستم پلاکخوان ژئوویژن
سیستم پلاکخوان ژئوویژن
GV-LPR
نرم افزار سرور فیلوور ژئوویژن
Failover Server
نرم افزار مدیریت ضبط ژئوویژن
نرم افزار مدیریت ضبط ژئوویژن
Edge MacVersion
نرم افزار مدیریت ضبط ژئوویژن
نرم افزار مدیریت ضبط ژئوویژن
Edge Win Version
EnglishIran