8:30 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

88102518

تماس برای مشاوره رایگان

اینستاگرام

آپارات

 

Digiplex

NV35MX

چشم دزدگیر پارادوکس

NVX80

چشم دزدگیر پارادوکس

DG457

چشم دزدگیر پارادوکس

DM50

چشم دزدگیر پارادوکس

DM60

چشم دزدگیر پارادوکس

DM70

چشم دزدگیر پارادوکس

DG85

چشم دزدگیر پارادوکس

R890

کارتخوان دزدگیر پارادوکس

C706

کارت غیر تماسی دزدگیر پارادوکس

RAC2

ریموت کنترل دزدگیر پارادوکس

R915

کیپد و کارتخوان دزدگیر پارادوکس

C705

کارت غیر تماسی دزدگیر پارادوکس

RAC1

ریموت کنترل دزدگیر پارادوکس

R910

کارتخوان دزدگیر پارادوکس

CV4USB

مبدل دزدگیر پارادوکس

UIP256

برنامه ریز دزدگیر پارادوکس

PMC5

حافظه USB دزدگیر پارادوکس

HUB2

جداساز دزدگیر پارادوکس

TEMP07

سنسور دمای دزدگیر پارادوکس

HUB4D

جداساز دزدگیر پارادوکس

EVO192

کنترل پنل دزدگیر پارادوکس

+K641

کیپد دزدگیر پارادوکس

K641LX

کیپد دزدگیر پارادوکس

K641R

کیپد دزدگیر پارادوکس

PGM4

ماژول توسعه دزدگیر پارادوکس

SUB1

سیستم انتقال صدای دزدگیر پارادوکس

LSN4

ماژول انتقال صدای دزدگیر پارادوکس

ZX1

ماژول توسعه دزدگیر پارادوکس

ZC1

ماژول توسعه دزدگیر پارادوکس

ZX8D

ماژول توسعه دزدگیر پارادوکس

ZX16D

ماژول توسعه دزدگیر پارادوکس

ZX8

ماژول توسعه دزدگیر پارادوکس

ZX4

ماژول توسعه دزدگیر پارادوکس
EnglishIran