8:30 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

88102518

تماس برای مشاوره رایگان

اینستاگرام

آپارات

 

بیشترین دوربین‌های مداربسته در کدام شهرها درسال ۲۰۲۰ نصب شده اند؟

ایمن سازان پیشرو > اخرین مقالات  > بیشترین دوربین‌های مداربسته در کدام شهرها درسال ۲۰۲۰ نصب شده اند؟

بیشترین دوربین‌های مداربسته در کدام شهرها درسال ۲۰۲۰ نصب شده اند؟

بیشترین دوربین‌های مداربسته

بیشترین دوربین‌های مداربسته در کدام شهرها درسال ۲۰۲۰ نصب شده اند؟

۱۸ چند شهر چین رکورددار بیشترین دوربین‌های مداربسته عمومی در کل شهرهای جهان هستند.

 

براساس تحقیقات وبسایت کامپریتک، از بین ۱۵۰ شهر پرجمعیت و معروف جهان شهر تائی‌یوان ایالت شانشی چین با ۱۲۰ دوربین نظارت تصویری عمومی به ازای هر ۱۰۰۰  شهروند رتبه نخست این لیست را دارد.

پس از آن ووشی با ۹۲ دوربین در رتبه دوم و لندن با ۶۷ دوربین به ازای هر ۱۰۰۰ شهروند در رتبه سوم قرار دارند.

لس‌آنجلس نیز با ۶ دوربین به ازای هر ۱۰۰۰ ساکن بالاترین رتبه را بین شهر های آمریکا دارد.

۱۲ شهری که بیشترین دوربین مداربسته را به ازای هر ۱۰۰۰ نفر شهروند دارند در جدول زیر آمده است:

لازم به ذکرست، در این آمار تعداد دوربین های منصوبه ملاک نیست. بلکه تعداد دوربین ها نسبت به جمعیت آن شهر مد نظر قرار گرفته است. به عنوان مثال لندن با حدود ۶۰۰۰۰۰ دوربین در رتبه سوم و ووشی با حدود ۳۰۰۰۰۰ دوربین در رتبه دوم قرار گرفته اند. زیرا جمعیت لندن ۹ میلیون و جمعیت ووشی ۳ میلیون است. بنابراین تعداد دوربین به ازای هر ۱۰۰۰ نفر در ووشی بیشتر است. چگونگی محاسبه آمار این ۲۰ شهر به شرح زیر است:

  City Country # of CCTV Cameras # of People # of CCTV Cameras per 1,000 People
۱ Taiyuan China ۴۶۵,۲۵۵ ۳,۸۹۱,۱۲۷ ۱۱۹٫۵۷
۲ Wuxi China ۳۰۰,۰۰۰ ۳,۲۵۶,۰۲۰ ۹۲٫۱۴
۳ London England ۶۲۷,۷۲۷ ۹,۳۰۴,۰۱۶ ۶۷٫۴۷
۴ Changsha China ۲۶۰,۰۰۰ ۴,۵۷۷,۷۲۳ ۵۶٫۸۰
۵ Beijing China ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۲۰,۴۶۲,۶۱۰ ۵۶٫۲۰
۶ Hangzhou China ۴۰۰,۰۰۰ ۷,۶۴۲,۱۴۷ ۵۲٫۳۴
۷ Kunming China ۲۰۰,۰۰۰ ۴,۴۴۳,۱۸۶ ۴۵٫۰۱
۸ Qingdao China ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۶۱۹,۹۷۷ ۴۴٫۴۸
۹ Xiamen China ۱۵۰,۰۰۰ ۳,۷۲۰,۱۴۱ ۴۰٫۳۲
۱۰ Harbin China ۲۵۰,۰۰۰ ۶,۳۸۷,۱۹۵ ۳۹٫۱۴
۱۱ Suzhou China ۲۷۰,۰۰۰ ۷,۰۶۹,۹۹۲ ۳۸٫۱۹
۱۲ Shanghai China ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۰۵۸,۴۸۰ ۳۶٫۹۶
۱۳ Urumqi China ۱۶۰,۰۰۰ ۴,۳۶۸,۸۶۵ ۳۶٫۶۲
۱۴ Chengdu China ۳۱۰,۰۰۰ ۹,۱۳۵,۷۶۸ ۳۳٫۹۳
۱۵ Shenzhen China ۴۰۰,۰۰۰ ۱۲,۳۵۶,۸۲۰ ۳۲٫۳۷
۱۶ Hyderabad India ۳۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۴,۱۴۴ ۲۹٫۹۹
۱۷ Jinan China ۱۶۰,۰۰۰ ۵,۳۶۰,۱۸۵ ۲۹٫۸۵
۱۸ Shenyang China ۲۰۰,۰۰۰ ۷,۲۲۰,۱۰۴ ۲۷٫۷۰
۱۹ Hefei China ۱۱۳,۷۹۵ ۴,۲۴۱,۵۱۴ ۲۶٫۸۳
۲۰ Tianjin china ۳۵۰,۰۰۰ ۱۳,۵۸۹,۰۷۸ ۲۵٫۷۶

جالب است بدانید:

  • ۱۸ تا از ۲۰ شهر اول این لیست متعلق به کشور جمهوری خلق چین است.
  • لندن و حیدرآباد دو شهر غیر چینی هستند که در ۲۰ شهر اول این لیست جای دارند. (لندن رتبه ۳ و حیدرآباد رتبه ۱۶)
  • تا سال ۲۰۲۱ ، بیش از ۱ بیلیون دوربین در سراسر جهان نصب خواهد شد.
  • تاکنون ۷۷۰ میلیون دوربین نظارت تصویری در سراسر جهان نصب شده است که ۵۴درصد آن یعنی رقمی حدود ۴۱۵٫۸ میلیون دوربین در چین قرار دارد و چنانچه این نسبت حفظ شود، در سال ۲۰۲۱ ۵۴۰ میلیون از آن ۱ بیلیون دوربین در چین خواهد بود و با توجه به جمعیت ۱٫۴ بیلیونی این کشور، یعنی ۱ دوربین به ازای هر ۲ نفر شهروند.
  • چنانچه
  • بین تعداد دوربین های مداربسته نصب شده عمومی با میزان جرم و ایمنی یک شهر همبستگی وجود دارد.
  • جدول زیر آمار ۵۰ شهر اول را همراه با میزان جرم آن نشان می دهد:

 

  City Country # of CCTV Cameras # of People # of CCTV Cameras per 1,000 People Crime Index
۱ Taiyuan China ۴۶۵,۲۵۵ ۳,۸۹۱,۱۲۷ ۱۱۹٫۵۷ ۵۱٫۴۷
۲ Wuxi China ۳۰۰,۰۰۰ ۳,۲۵۶,۰۲۰ ۹۲٫۱۴ ۷٫۸۴
۳ London England ۶۲۷,۷۲۷ ۹,۳۰۴,۰۱۶ ۶۷٫۴۷ ۵۲٫۵۶
۴ Changsha China ۲۶۰,۰۰۰ ۴,۵۷۷,۷۲۳ ۵۶٫۸۰ ۲۲٫۶۸
۵ Beijing China ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۲۰,۴۶۲,۶۱۰ ۵۶٫۲۰ ۳۴٫۵۲
۶ Hangzhou China ۴۰۰,۰۰۰ ۷,۶۴۲,۱۴۷ ۵۲٫۳۴ ۲۱٫۴۶
۷ Kunming China ۲۰۰,۰۰۰ ۴,۴۴۳,۱۸۶ ۴۵٫۰۱ ۲۹٫۱۷
۸ Qingdao China ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۶۱۹,۹۷۷ ۴۴٫۴۸ ۷٫۴۲
۹ Xiamen China ۱۵۰,۰۰۰ ۳,۷۲۰,۱۴۱ ۴۰٫۳۲ ۱۹٫۰۹
۱۰ Harbin China ۲۵۰,۰۰۰ ۶,۳۸۷,۱۹۵ ۳۹٫۱۴ ۳۰٫۱۷
۱۱ Suzhou China ۲۷۰,۰۰۰ ۷,۰۶۹,۹۹۲ ۳۸٫۱۹ ۱۶٫۶۳
۱۲ Shanghai China ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۰۵۸,۴۸۰ ۳۶٫۹۶ ۳۵٫۵۴
۱۳ Urumqi China ۱۶۰,۰۰۰ ۴,۳۶۸,۸۶۵ ۳۶٫۶۲ ۲۶٫۷۲
۱۴ Chengdu China ۳۱۰,۰۰۰ ۹,۱۳۵,۷۶۸ ۳۳٫۹۳ ۲۴٫۱۸
۱۵ Shenzhen China ۴۰۰,۰۰۰ ۱۲,۳۵۶,۸۲۰ ۳۲٫۳۷ ۳۳٫۴۳
۱۶ Hyderabad India ۳۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۴,۱۴۴ ۲۹٫۹۹ ۴۳٫۴۶
۱۷ Ji’nan China ۱۶۰,۰۰۰ ۵,۳۶۰,۱۸۵ ۲۹٫۸۵ ۱۵٫۷۹
۱۸ Shenyang China ۲۰۰,۰۰۰ ۷,۲۲۰,۱۰۴ ۲۷٫۷۰ ۲۲٫۱۸
۱۹ Hefei China ۱۱۳,۷۹۵ ۴,۲۴۱,۵۱۴ ۲۶٫۸۳ ۱۱٫۰۳
۲۰ Tianjin China ۳۵۰,۰۰۰ ۱۳,۵۸۹,۰۷۸ ۲۵٫۷۶ ۳۰٫۲۸
۲۱ Chennai India ۲۸۰,۰۰۰ ۱۰,۹۷۱,۱۰۸ ۲۵٫۵۲ ۴۰٫۶۸
۲۲ Nanjing China ۲۲۰,۰۰۰ ۸,۸۴۷,۳۷۲ ۲۴٫۸۷ ۱۳٫۳۱
۲۳ Wuhan China ۲۰۰,۰۰۰ ۸,۳۶۴,۹۷۷ ۲۳٫۹۱ ۲۴٫۴۵
۲۴ Changchun China ۱۰۰,۰۰۰ ۴,۴۲۵,۷۶۱ ۲۲٫۵۹ ۲۳٫۸۲
۲۵ Guangzhou China ۳۰۰,۰۰۰ ۱۳,۳۰۱,۵۳۲ ۲۲٫۵۵ ۴۰٫۰۸
۲۶ Zhengzhou China ۱۰۰,۰۰۰ ۵,۳۲۲,۶۹۶ ۱۸٫۷۹ ۲۱٫۸۴
۲۷ Chongqing China ۲۹۰,۰۰۰ ۱۵,۸۷۲,۱۷۹ ۱۸٫۲۷ ۲۹٫۵۸
۲۸ Baghdad Iraq ۱۲۰,۰۰۰ ۷,۱۴۴,۲۶۰ ۱۶٫۸۰ ۶۵٫۴۹
۲۹ Moscow Russia ۱۹۳,۰۰۰ ۱۲,۵۳۷,۹۵۴ ۱۵٫۳۹ ۳۹٫۶۸
۳۰ Wenzhou China ۵۵,۱۴۴ ۳,۶۲۳,۶۴۶ ۱۵٫۲۲ ۲۲٫۷۹
۳۱ Dongguan China ۱۱۰,۰۰۰ ۷,۴۰۷,۸۵۲ ۱۴٫۸۵ ۴۶٫۷۳
۳۲ Singapore Singapore ۸۶,۰۰۰ ۵,۹۳۵,۰۵۳ ۱۴٫۴۹ ۳۲٫۰۱
۳۳ Delhi India ۴۲۹,۵۰۰ ۳۰,۲۹۰,۳۹۶ ۱۴٫۱۸ ۵۸٫۶۹
۳۴ Foshan China ۱۰۰,۰۰۰ ۷,۳۲۶,۸۵۲ ۱۳٫۶۵ ۳۶٫۴
۳۵ Shijiazhuang China ۵۴,۰۰۰ ۴,۱۱۴,۳۹۳ ۱۳٫۱۲ N/A
۳۶ Sydney Australia ۶۰,۰۰۰ ۴,۹۲۵,۹۸۷ ۱۲٫۱۸ ۳۳٫۴۵
۳۷ St. Petersburg Russia ۵۵,۰۶۴ ۵,۴۶۷,۸۰۸ ۱۰٫۰۷ ۳۹٫۲۲
۳۸ Nanchang China ۳۵,۰۰۰ ۳,۵۹۸,۴۲۱ ۹٫۷۳ ۲۶٫۴۷
۳۹ Nanning China ۳۷,۰۰۰ ۳,۸۵۹,۶۰۸ ۹٫۵۹ ۲۲٫۳
۴۰ Lanzhou China ۲۵,۲۰۰ ۳,۰۸۰,۵۲۲ ۸٫۱۸ N/A
۴۱ Xinbei Taiwan ۳۵,۰۰۰ ۴,۳۹۸,۳۸۳ ۷٫۹۶ ۲۹٫۰۳
۴۲ Istanbul Turkey ۱۰۹,۰۰۰ ۱۵,۱۹۰,۳۳۶ ۷٫۱۸ ۴۷٫۳۷
۴۳ Hong Kong Hong Kong ۵۰,۰۰۰ ۷,۵۴۷,۶۵۲ ۶٫۶۲ ۲۰٫۹۱
۴۴ Guiyang China ۲۰,۰۰۰ ۳,۳۱۷,۱۱۰ ۶٫۰۳ N/A
۴۵ Dalian China ۳۲,۰۰۰ ۵,۶۱۷,۸۴۹ ۵٫۷۰ ۱۷٫۵۳
۴۶ Los Angeles United States ۲۲,۶۷۸ ۴,۰۱۵,۹۴۰ ۵٫۶۵ ۴۶٫۵
۴۷ Xian China ۴۵,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۹۶۵ ۵٫۶۲ N/A
۴۸ Bangkok Thailand ۵۷,۷۷۰ ۱۰,۵۳۹,۴۱۵ ۵٫۴۸ ۴۱٫۴۶
۴۹ Guadalajara Mexico ۲۵,۶۷۲ ۵,۱۷۹,۴۷۹ ۴٫۹۶ ۶۲٫۶۶
۵۰ Berlin Germany ۱۷,۴۶۴ ۳,۵۶۲,۰۳۸ ۴٫۹۰ ۴۱٫۰۸

 

این دوربین‌ها برای براوردن اهداف بسیاری همچون کشف جرم، پیشگیری از جرم، کنترل ترافیک، هویت‌شناسی و … در شهرهای هوشمند مورد استفاده قرار می گیرند. در همین راستا چارت زیر نیز نشان می دهد که هرچه تعداد دوربین ها بیشتر باشد، میزان جرم در آن شهر کاهش یافته است:

در کنار این جالب است آمار تعداد دوربین های مداربسته عمومی ۲۰ شهر پرجمعیت جهان را به ترتیب ببینید:

  City Country # of CCTV Cameras # of People # of CCTV Cameras per 1,000 People
۱ Tokyo Japan ۳۹,۵۰۴ ۳۷,۳۹۳,۱۲۹ ۱٫۰۶
۲ Delhi India ۴۲۹,۵۰۰ ۳۰,۲۹۰,۳۹۶ ۱۴٫۱۸
۳ Shanghai China ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۰۵۸,۴۸۰ ۳۶٫۹۶
۴ São Paulo Brazil ۴,۸۲۳ ۲۲,۰۴۳,۰۲۸ ۰٫۲۲
۵ Mexico City Mexico ۸۷,۰۰۰ ۲۱,۷۸۲,۳۷۸ ۳٫۹۹
۶ Dhaka Bangladesh ۱۶,۰۰۰ ۲۱,۰۰۵,۸۶۰ ۰٫۷۶
۷ Cairo Egypt ۷۵۰ ۲۰,۹۰۰,۶۰۴ ۰٫۰۴
۸ Beijing China ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۲۰,۴۶۲,۶۱۰ ۵۶٫۲۰
۹ Mumbai India ۹,۸۰۰ ۲۰,۴۱۱,۲۷۴ ۰٫۴۸
۱۰ Osaka Japan ۲,۱۲۰ ۱۹,۱۶۵,۳۴۰ ۰٫۱۱
۱۱ Karachi Pakistan ۶۴,۴۴۹ ۱۶,۰۹۳,۷۸۶ ۴٫۰۰
۱۲ Chongqing China ۲۹۰,۰۰۰ ۱۵,۸۷۲,۱۷۹ ۱۸٫۲۷
۱۳ Istanbul Turkey ۱۰۹,۰۰۰ ۱۵,۱۹۰,۳۳۶ ۷٫۱۸
۱۴ Buenos Aires Argentina ۱۵,۷۰۰ ۱۵,۱۵۳,۷۲۹ ۱٫۰۴
۱۵ Kolkata India ۱۳,۸۰۰ ۱۴,۸۵۰,۰۶۶ ۰٫۹۳
۱۶ Lagos Nigeria
۱۷ Kinshasa Congo
۱۸ Manila Philippines ۳۰۰ ۱۳,۹۲۳,۴۵۲ ۰٫۰۲
۱۹ Tianjin China ۳۵۰,۰۰۰ ۱۳,۵۸۹,۰۷۸ ۲۵٫۷۶
۲۰ Rio de Janeiro Brazil ۱۴,۰۰۰ ۱۳,۴۵۸,۰۷۵ ۱٫۰۴

 

لازم به ذکرست، چندین شهر بزرگ جهان همچون آنکارا، جده، آدیس آبادا، کویت، دارالسلام و… به علت عدم وجود دیتا و یا قدیمی بودن دیتاها حذف و در آمارگیری محسوب نشده اند.

 

منبع: ایران آلارم

No Comments

Leave a Comment

EnglishIran