8:30 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

88102518

تماس برای مشاوره رایگان

اینستاگرام

آپارات

 

شركت فرودگاه ها و ناوبری

ایمن سازان پیشرو > شركت فرودگاه ها و ناوبری

شركت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران که بر اسـاس معيارها و مقررات ملي و بين المللي حاكم بر استمرار خدمت رساني مطلوب، ايمن و مطمئن در صنعت هـوانوردي و حمل و نقل هوايي راهبري، مديريت، نگهداري و توسـعه فـرودگاه ها، سـامانه هاي هـوانوردي كشـور ومديريت ترافيك هوايي كشـور به عنوان مـهمترين اركان زيرسـاختي  اين صنعت در جمهوري اسلامي ايران می باشد ، يكي از شرکتهای اصلي وزارت راه و شهرسازي محسوب مي گردد.

پس از برگزاری مناقصه سامانه دوربین مدار بسته و کسـب بالاترین امـتیاز ، شـرکت مـوفق به نـصب و راه اندازی دوربینـهای ثـابت و متحرک جهت پوشش کل محیط گردید .کلیـه دوربینـها به دستگاه کنترلـی دیـجیتال متصل و کنترل دوربینهای متحرک نیز از طریـق کـی بـرد کنتـرلر انجام می پـذیرد ، همچـنین جـهت ایجاد مراکـز کنترل فرعی از سـامانه ماتریکس سـوئیچر اسـتفاده شده که چهـار مرکز فرعی با وضوح بالا و سـرعت واقعی را برای مـجموعه ایجاد نموده است.

شـایان ذکـر اسـت کلیـه تـجهیزات به لـحاظ حسـاسـیت مـحیط بـا اســـتانـدارد بـالا نـصب و در بـرابـر اضــافه ولتــاژها و میـدانـهای الکترو مغناطیـسی ناشـی از صـاعـقه بواسـطه اجـرای سـامانه ارت و نصب ارستـرهـای حفـاظـتی مـحفـوظ شده است.

EnglishIran